Stamboom Watte Annes Zijlstra

Parenteel van Watte annes zijlstra

1 Watte annes zijlstra. Watte is overleden. Watte trouwde met Ybeltje piers sjaardema. Ybeltje is overleden.

Kinderen van Watte en Ybeltje:

1 Anne wattes zijlstraVolgt 1.1.
2 Lolkjen wattes zijlstraVolgt 1.2.
3 Bregtje wattes zijlstra, geboren in 1782 in Oppenhuizen. Volgt 1.3.
4 Pier wattes zijlstra, geboren in 1785 in Oppenhuizen. Volgt 1.4.
5 Tjeerd wattes zijlstra, geboren in 1788 in Oppenhuizen. Volgt 1.5.
6 Uilkjen wattes zijlstra, geboren in 1791 in Oppenhuizen. Volgt 1.6.

1.1 Anne wattes zijlstra, zoon van Watte annes zijlstra (zie 1) en Ybeltje piers sjaardema. Anne is overleden. Anne trouwde met Uilkjen gerrits sjaardema. Uilkjen is overleden.

Kinderen van Anne en Uilkjen:

1 Ybeltje annes zijlstra, geboren in 1812 in Heeg. Volgt 1.1.1.
2 Jeltje annes zijlstra, geboren op 13-06-1814 in Heeg. Volgt 1.1.2.
3 Okjen annes zijlstra, geboren in 1826 in Heeg. Volgt 1.1.3.
1.1.1 Ybeltje annes zijlstra is geboren in 1812 in Heeg, dochter van Anne wattes zijlstra (zie 1.1) en Uilkjen gerrits sjaardema. Ybeltje is overleden. Ybeltje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 03-06-1837 in Wymbritseradeel met Luite luitens Hoekstra, 25 of 26 jaar oud. Luite is geboren in 1811 in Oosterzee, zoon van Luite jans Hoekstra en Joukje pekes Huitema.
1.1.2 Jeltje annes zijlstra is geboren op 13-06-1814 in Heeg, dochter van Anne wattes zijlstra (zie 1.1) en Uilkjen gerrits sjaardema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1814. Jeltje is overleden. Jeltje trouwde, 33 jaar oud, op 13-05-1848 in Wymbritseradeel met Pier gerrits eringa, 25 of 26 jaar oud. Pier is geboren in 1822 in spannum, zoon van Gerrit piers eringa en Tietje jans van Tuinen. Pier is overleden.
1.1.3 Okjen annes zijlstra is geboren in 1826 in Heeg, dochter van Anne wattes zijlstra (zie 1.1) en Uilkjen gerrits sjaardema. Okjen is overleden. Okjen trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 12-09-1846 in Wymbritseradeel met Klaas harings Walinga, 27 of 28 jaar oud. Klaas is geboren in 1818 in Sneek, zoon van Haring walings Walinga en Antje freerks Bokma. Klaas is overleden.
1.2 Lolkjen wattes zijlstra, dochter van Watte annes zijlstra (zie 1) en Ybeltje piers sjaardema. Lolkjen is overleden. Lolkjen trouwde met Sible rimmerts de Vries. Sible is overleden.
1.3 Bregtje wattes zijlstra is geboren in 1782 in Oppenhuizen, dochter van Watte annes zijlstra (zie 1) en Ybeltje piers sjaardema. Bregtje is overleden. Bregtje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 13-05-1812 in Wymbritseradeel met Pieter sybrens van der Velde, 25 of 26 jaar oud. Pieter is geboren in 1786 in Heeg, zoon van Sybren pieters van der Velde en Lijsbeth Symons. Pieter is overleden.
1.4 Pier wattes zijlstra is geboren in 1785 in Oppenhuizen, zoon van Watte annes zijlstra (zie 1) en Ybeltje piers sjaardema. Pier is overleden. Pier trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 06-10-1821 in Wymbritseradeel met Froukjen wybrens Jaarsma, 28 of 29 jaar oud. Froukjen is geboren in 1792 in Abbega, dochter van Wybren tjisses Jaarsma en Dieuwke Hieltjes. Froukjen is overleden.

1.5 Tjeerd wattes zijlstra is geboren in 1788 in Oppenhuizen, zoon van Watte annes zijlstra (zie 1) en Ybeltje piers sjaardema. Tjeerd is overleden op 29-05-1855, 66 of 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1855. Tjeerd:

(1) is de biologische vader van kinderen van Deliaantje thewes Hettinga. Deliaantje is overleden.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 23-06-1821 in Wymbritseradeel met Lolkjen taedes Walma, 36 of 37 jaar oud. Lolkjen is geboren in 1784 in jutryp, dochter van Taede pieters Walma en Maike pieters Krolis. Lolkjen is overleden.
(3) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 25-03-1836 in Doniawerstal met Hotske franzes Haven, 25 of 26 jaar oud. Hotske is geboren in 1810 in idskenhuizen, dochter van Frans sikkes Haven en Tetje Ates. Hotske is overleden.

Kinderen van Tjeerd en Deliaantje:

1 Antje tjeerds zijlstraVolgt 1.5.1.
2 Ybeltje tjeerds zijlstra, geboren in 1811 in Heeg. Volgt 1.5.2.
3 Watte tjeerds zijlstra, geboren in 1812 in Heeg. Volgt 1.5.3.
4 Thewis tjeerds zijlstra, geboren op 18-12-1812 in Oppenhuizen. Volgt 1.5.4.
5 Haring tjeerds zijlstra, geboren op 22-02-1816 in Oppenhuizen. Volgt 1.5.5.
6 Jacobje tjeerds zijlstra, geboren op 26-10-1818 in Oppenhuizen. Volgt 1.5.6.

Kinderen van Tjeerd en Lolkjen:

7 Taede zijlstra [1.5.7], geboren op 10-09-1821. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1821. Taede is overleden.
8 Hein zijlstra [1.5.8], geboren op 01-12-1823. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1823. Hein is overleden.
9 Pieter zijlstra [1.5.9], geboren op 11-09-1825. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1825. Pieter is overleden.

Kinderen van Tjeerd en Hotske:

10 Frans zijlstra [1.5.10], geboren op 22-06-1836. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1836. Frans is overleden.
11 Uilkjen zijlstra, geboren op 26-09-1837 in Broek. Volgt 1.5.11.
12 Tjeerd tjeerds zijlstra, geboren op 05-11-1844 in rotsterhaule. Volgt 1.5.12.

1.5.1 Antje tjeerds zijlstra, dochter van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Deliaantje thewes Hettinga. Antje is overleden. Antje trouwde met Kornelis gerbens Wijnja. Kornelis is overleden op 11-07-1860.

Kinderen van Antje en Kornelis:

1 Tjeerd kornelis Wijnja, geboren in 1820 in Oppenhuizen. Volgt 1.5.1.1.
2 Lieuwe kornelis Wijnja, geboren op 02-11-1822 in Oppenhuizen. Volgt 1.5.1.2.
1.5.1.1 Tjeerd kornelis Wijnja is geboren in 1820 in Oppenhuizen, zoon van Kornelis gerbens Wijnja en Antje tjeerds zijlstra (zie 1.5.1). Tjeerd is overleden. Tjeerd trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 30-05-1857 in Wymbritseradeel met Antje symens Velthuis, 25 of 26 jaar oud. Antje is geboren in 1831 in uitwellingerga, dochter van Symen gerbens Velthuis en Antje wattes van der Ley. Antje is overleden.

1.5.1.2 Lieuwe kornelis Wijnja is geboren op 02-11-1822 in Oppenhuizen, zoon van Kornelis gerbens Wijnja en Antje tjeerds zijlstra (zie 1.5.1). Lieuwe is overleden op 11-06-1886, 63 jaar oud. Lieuwe trouwde, 35 jaar oud, op 15-05-1858 in Wymbritseradeel met Trijntje freerks de Boer, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1834 in Oppenhuizen, dochter van Freerdk gerbens de Boer en Hittje jans van Dijk. Trijntje is overleden.

Kind van Lieuwe en Trijntje:

1 Kornelis Wijnja, geboren op 17-10-1872. Volgt 1.5.1.2.1.
kornelis_wijnja.jpg jilkje_de_vries.jpg
1 kornelis wijnja
2 jilkje de vries

1.5.1.2.1 Kornelis Wijnja (afb. 1) is geboren op 17-10-1872, zoon van Lieuwe kornelis Wijnja (zie 1.5.1.2) en Trijntje freerks de Boer. Kornelis is overleden op 16-11-1949, 77 jaar oud. Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1898 in Wymbritseradeel met Jilkje de Vries (afb. 2). Jilkje is overleden.

Kinderen van Kornelis en Jilkje:

1 Freerk kornelis Wijnja [1.5.1.2.1.1]. Freerk is overleden.
2 Gerben kornelis Wijnja [1.5.1.2.1.2].
3 Herre kornelis Wijnja [1.5.1.2.1.3].
4 ? Wijnja [1.5.1.2.1.4].
5 ? Wijnja [1.5.1.2.1.5].
6 Lieuwe Wijnja, geboren op 21-08-1899. Volgt 1.5.1.2.1.6.
lieuwe_wijnja.jpg petronella_vd_wagen.jpg
3 lieuwe wijnja
4 petronella vd wagen

1.5.1.2.1.6 Lieuwe Wijnja (afb. 3) is geboren op 21-08-1899, zoon van Kornelis Wijnja (zie 1.5.1.2.1) en Jilkje de Vries. Lieuwe is overleden op 08-12-1993, 94 jaar oud. Lieuwe trouwde met Petronella van der Wagen (afb. 4). Petronella is geboren op 08-03-1899. Petronella is overleden op 27-11-1986, 87 jaar oud.

Kind van Lieuwe en Petronella:

1 Kornelis Wijnja [1.5.1.2.1.6.1] (afb. 1), geboren op 12-04-1925. Kornelis is overleden op 20-07-2007, 82 jaar oud.
1.5.2 Ybeltje tjeerds zijlstra is geboren in 1811 in Heeg, dochter van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Deliaantje thewes Hettinga. Ybeltje is overleden. Ybeltje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 21-09-1833 in gaasterland met Gelf jans Sietsma, 21 of 22 jaar oud. Gelf is geboren in 1811 in Harich, zoon van Jan gerlofs Sietsma en Froukjen feddes de Jong. Gelf is overleden.

1.5.3 Watte tjeerds zijlstra is geboren in 1812 in Heeg, zoon van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Deliaantje thewes Hettinga. Watte is overleden op 19-02-1860 in Wymbritseradeel, 47 of 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1860. Watte:

(1) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 11-04-1840 in Wymbritseradeel met Sytske jans Bootsma, 22 of 23 jaar oud. Sytske is geboren in 1817 in Oppenhuizen, dochter van Jan eeltjes Bootsma en Janke gerrits zandstra. Sytske is overleden.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 16-04-1842 in Wymbritseradeel met Sjoukjen hantjes Oppenhuizen, 18 of 19 jaar oud. Sjoukjen is geboren in 1823 in Wolsum, dochter van Hantje pieters Oppenhuizen en Jeltje oepkes Wiersma. Sjoukjen is overleden.

Kinderen van Watte en Sjoukjen:

1 Jeltje zijlstra, geboren op 24-01-1843 in Oosthem. Volgt 1.5.3.1.
2 Tjeerd zijlstra, geboren op 14-08-1844 in Oosthem. Volgt 1.5.3.2.
3 Hantje zijlstra, geboren op 24-02-1847 in Oosthem. Volgt 1.5.3.3.
4 Deliana zijlstra, geboren op 05-08-1849 in Wolsum. Volgt 1.5.3.4.
5 Pieter zijlstra [1.5.3.5], geboren op 26-09-1851. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1851. Pieter is overleden.
6 Ybeltje zijlstra [1.5.3.6], geboren op 20-02-1853 in Wolsum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1853. Ybeltje is overleden.
7 Haring zijlstra, geboren op 20-04-1854 in Wolsum. Volgt 1.5.3.7.
8 Pier zijlstra [1.5.3.8], geboren op 24-06-1855. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-06-1855. Pier is overleden.
9 Ybeltje zijlstra, geboren op 14-09-1856 in Wolsum. Volgt 1.5.3.9.
10 Akke zijlstra, geboren op 12-10-1859 in Wolsum. Volgt 1.5.3.10.

1.5.3.1 Jeltje zijlstra is geboren op 24-01-1843 in Oosthem, dochter van Watte tjeerds zijlstra (zie 1.5.3) en Sjoukjen hantjes Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1843. Jeltje is overleden. Jeltje:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1874 in Wymbritseradeel met Hans zandstra, 32 of 33 jaar oud. Hans is geboren in 1841 in Sandfirden, zoon van Ulbe hanzes zandstra en Janke abrams de Haas. Hans is overleden.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 31-10-1879 in Wymbritseradeel met Klaas van Dijk, 35 of 36 jaar oud. Klaas is geboren in 1843 in Workum. Klaas is overleden.

1.5.3.2 Tjeerd zijlstra is geboren op 14-08-1844 in Oosthem, zoon van Watte tjeerds zijlstra (zie 1.5.3) en Sjoukjen hantjes Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1844. Tjeerd is overleden. Tjeerd:

(1) trouwde, 40 jaar oud, op 27-06-1885 in Wymbritseradeel met Trijntje ykema, 24 of 25 jaar oud. Trijntje is geboren in 1860 in Auagustinusga, dochter van Johannes ykema en Liskjen jacobs Groenewoud. Trijntje is overleden. Trijntje is weduwe van Hantje zijlstra (1847-1884), met wie zij trouwde op 04-06-1881 in Wymbritseradeel, zie 1.5.3.3.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 06-05-1899 in Wymbritseradeel met Trijntje van der Ploeg, 38 of 39 jaar oud. Trijntje is geboren in 1860 in wieuwerd, dochter van auke watses van der Ploeg en Johantje sybrens Piersma. Trijntje is overleden.

Kinderen van Tjeerd en Trijntje (1):

1 Watte zijlstra [1.5.3.2.1], geboren op 27-06-1885. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1885. Watte is overleden.
2 Hantje zijlstra [1.5.3.2.2], geboren op 20-06-1888. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1888. Hantje is overleden op 18-07-1888, 28 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1888.
3 Hantje zijlstra, geboren op 29-01-1893 in Wolsum. Volgt 1.5.3.2.3.

1.5.3.2.3 Hantje zijlstra is geboren op 29-01-1893 in Wolsum, zoon van Tjeerd zijlstra (zie 1.5.3.2) en Trijntje ykema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1893. Hantje is overleden. Hantje trouwde, 26 jaar oud, op 31-05-1919 in Wymbritseradeelmet Minke zijlstra, 24 of 25 jaar oud. Minke is geboren in 1894 in Bergum, dochter van Tjalling jans zijlstra en Jeltje wijnolds Mulder. Minke is overleden.

Kind van Hantje en Minke:

1 zijlstra [1.5.3.2.3.1], levenloos geboren zoon, geboren op 04-08-1921. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-08-1921.

1.5.3.3 Hantje zijlstra is geboren op 24-02-1847 om 18:00 in Oosthem, zoon van Watte tjeerds zijlstra (zie 1.5.3) en Sjoukjen hantjes Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1847. Hantje is overleden op 03-05-1884 in Oldemarkt, 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1884. Hantje trouwde, 34 jaar oud, op 04-06-1881 in Wymbritseradeelmet Trijntje ykema, 20 of 21 jaar oud. Trijntje is geboren in 1860 in Auagustinusga, dochter van Johannes ykema en Liskjen jacobs Groenewoud. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde later op 27-06-1885 in Wymbritseradeel met Tjeerd zijlstra (geb. 1844), zie 1.5.3.2.

Kinderen van Hantje en Trijntje:

1 Liskje zijlstra [1.5.3.3.1], geboren op 17-05-1882. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-05-1882. Liskje is overleden.
2 Watte zijlstra, geboren op 17-01-1884 in Wolsum. Volgt 1.5.3.3.2.

1.5.3.3.2 Watte zijlstra is geboren op 17-01-1884 in Wolsum, zoon van Hantje zijlstra (zie 1.5.3.3) en Trijntje ykema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1884. Watte is overleden. Watte trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1910 in Wymbritseradeelmet Ynskje Wijnja, 25 jaar oud. Ynskje is geboren op 28-01-1885 in idzega, dochter van Jelle Joris Wijnja en Ynskje sybrens Reitsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1885. Ynskje is overleden.

Kind van Watte en Ynskje:

1 Hantje zijlstraVolgt 1.5.3.3.2.1.

1.5.3.3.2.1 Hantje zijlstra, zoon van Watte zijlstra (zie 1.5.3.3.2) en Ynskje Wijnja. Hantje is overleden. Hantje trouwde met Hilberta naatje.

Kinderen van Hantje en Hilberta:

1 Anje zijlstra [1.5.3.3.2.1.1].
2 Watte zijlstra [1.5.3.3.2.1.2].
3 Hendrik zijlstra [1.5.3.3.2.1.3].
4 Jelle zijlstra [1.5.3.3.2.1.4].

1.5.3.4 Deliana zijlstra is geboren op 05-08-1849 in Wolsum, dochter van Watte tjeerds zijlstra (zie 1.5.3) en Sjoukjen hantjes Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1849. Deliana is overleden. Deliana trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1874 in Wymbritseradeel met Hessel Bruinsma, 21 of 22 jaar oud. Hessel is geboren in 1852 in Sandfirden, zoon van Taeke freerks Bruinsma en Gatske wybrands van der zee. Hessel is overleden.

Kind van Deliana en Hessel:

1 Hantje Bruinsma [1.5.3.4.1], geboren op 15-10-1884. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1884. Hantje is overleden.

1.5.3.7 Haring zijlstra is geboren op 20-04-1854 in Wolsum, zoon van Watte tjeerds zijlstra (zie 1.5.3) en Sjoukjen hantjes Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1854. Haring is overleden. Haring:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 07-10-1876 in Wymbritseradeel met Dieuwke Elsinga, 20 of 21 jaar oud. Dieuwke is geboren in 1855 in folsgare, dochter van Douwe lucas Elsinga en Jeltje pieters Bergsma. Dieuwke is overleden.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1886 in Wymbritseradeel met Grietje Pool, 27 of 28 jaar oud. Grietje is geboren in 1858 in Bovenknijpe, dochter van Sjouke wybes Pool en Jantje hendriks Hielkema. Grietje is overleden.
1.5.3.9 Ybeltje zijlstra is geboren op 14-09-1856 in Wolsum, dochter van Watte tjeerds zijlstra (zie 1.5.3) en Sjoukjen hantjes Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1856. Ybeltje is overleden. Ybeltje trouwde, 31 jaar oud, op 12-05-1888 in Wymbritseradeel met Sietze Hiemstra, 29 of 30 jaar oud. Sietze is geboren in 1858 in roordahuizum, zoon van Pieter symens Hiemstra en Anna martha Schuur. Sietze is overleden.
1.5.3.10 Akke zijlstra is geboren op 12-10-1859 in Wolsum, dochter van Watte tjeerds zijlstra (zie 1.5.3) en Sjoukjen hantjes Oppenhuizen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-10-1859. Akke is overleden. Akke trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1885 in Wymbritseradeel met Eelke Postma, 23 of 24 jaar oud. Eelke is geboren in 1861 in folsgare, zoon van Murk lykles Postma en Stijntje theunis ten Cate. Eelke is overleden.

1.5.4 Thewis tjeerds zijlstra is geboren op 18-12-1812 in Oppenhuizen, zoon van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Deliaantje thewes Hettinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1812. Thewis is overleden. Thewis:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 23-03-1839 in Wymbritseradeel met Akke jans Attema, 21 of 22 jaar oud. Akke is geboren in 1817 in Sandfirden, dochter van Jan sieks Attema en Wytske cornelis van Dijk. Akke is overleden.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 18-05-1867 in Wymbritseradeel met Klaske ates de Boer, 36 of 37 jaar oud. Klaske is geboren in 1830 in smallebrugge, dochter van Ate piebes de Boer en Grietje arjens Pruiksma. Klaske is overleden.

Kinderen van Thewis en Akke:

1 Jelle zijlstra [1.5.4.1], geboren op 19-05-1854 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1854. Jelle is overleden.
2 Watte zijlstra, geboren op 23-11-1855 in Heeg. Volgt 1.5.4.2.

1.5.4.2 Watte zijlstra is geboren op 23-11-1855 in Heeg, zoon van Thewis tjeerds zijlstra (zie 1.5.4) en Akke jans Attema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-11-1855. Watte is overleden. Watte trouwde, 39 jaar oud, op 11-05-1895 in Wymbritseradeelmet Sjoukje van der Goot, 20 of 21 jaar oud. Sjoukje is geboren in 1874 in Wijckel, dochter van Hendrik arjens van der Goot en Maike annes Visser. Sjoukje is overleden.

Kind van Watte en Sjoukje:

1 Maaike zijlstra, geboren in 1898 in Sandfirden. Volgt 1.5.4.2.1.
1.5.4.2.1 Maaike zijlstra is geboren in 1898 in Sandfirden, dochter van Watte zijlstra (zie 1.5.4.2) en Sjoukje van der Goot. Maaike is overleden. Maaike trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12-05-1921 in Wy;mbritseradeel met Johannes Hofman, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1897 in Oosterwierum. Johannes is overleden.
1.5.5 Haring tjeerds zijlstra is geboren op 22-02-1816 in Oppenhuizen, zoon van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Deliaantje thewes Hettinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1816. Haring is overleden op 14-06-1895 in utingeradeel, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1895. Haring trouwde, 32 jaar oud, op 19-11-1848 in utingeradeel met Jeltje thomas Engelsma, 26 of 27 jaar oud. Jeltje is geboren in 1821 in Terkaple, dochter van Thomas engeles Engelsma en Lolkjen sierds Sierdema. Jeltje is overleden.

1.5.6 Jacobje tjeerds zijlstra is geboren op 26-10-1818 in Oppenhuizen, dochter van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Deliaantje thewes Hettinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1818. Jacobje is overleden. Jacobje:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 01-04-1840 in gaasterland met Douwe emilius Wykelsma, 25 of 26 jaar oud. Douwe is geboren in 1814 in Wijckel, zoon van Emilius douwes Wykelsma en Aaltje gosses Hanstra. Douwe is overleden.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 28-04-1861 in gaasterland met Sietze johannes van der Wal, 41 of 42 jaar oud. Sietze is geboren in 1819 in Oudega-gs, zoon van Johannes dirks van der Wal en Aaltje Johannes. Sietze is overleden.
1.5.11 Uilkjen zijlstra is geboren op 26-09-1837 in Broek, dochter van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Hotske franzes Haven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1837. Uilkjen is overleden. Uilkjen trouwde, 38 jaar oud, op 20-05-1876 met Siebren Kroles, 45 of 46 jaar oud. Siebren is geboren in 1830 in folsgare, zoon van Pieter annes Kroles en Korneliske Jans Walsweer. Siebren is overleden.
1.5.12 Tjeerd tjeerds zijlstra is geboren op 05-11-1844 in rotsterhaule, zoon van Tjeerd wattes zijlstra (zie 1.5) en Hotske franzes Haven. Tjeerd is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1844. Tjeerd trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1867 in Wymbritseradeel met Aaltje Korfmaker, 23 of 24 jaar oud. Aaltje is geboren in 1843 in uitwellingerga, dochter van Gerben annes Korfmaker en Okjen sytzes Osinga. Aaltje is overleden.

1.6 Uilkjen wattes zijlstra is geboren in 1791 in Oppenhuizen, dochter van Watte annes zijlstra (zie 1) en Ybeltje piers sjaardema. Uilkjen is overleden. Uilkjen trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 20-11-1818 in Wymbritseradeel met Jelle Jurjens nauta, 27 of 28 jaar oud. Jelle is geboren in 1790 in Hommerts, zoon van Jurjen jelles nauta en Trijntje harings Hottinga. Jelle is overleden.

Kinderen van Uilkjen en Jelle:

1 Jurjens jelles nauta [1.6.1], geboren op 25-12-1819 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1819. Jurjens is overleden.
2 Ybeltje jelles nauta [1.6.2], geboren op 20-06-1821 in Wymbritseradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-06-1821. Ybeltje is overleden.
3 Watte jelles nauta [1.6.3], geboren op 12-07-1823 in Heeg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1823. Watte is overleden.
4 Trijntje jelles nauta [1.6.4], geboren op 13-12-1825. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1825. Trijntje is overleden.
5 neeltje jelles nauta [1.6.5], geboren op 17-03-1828. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-03-1828. neeltje is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 16-11-2010 20:37 door Inne Osinga

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *